Контакти

 

 

Адрес: гр. Сандански, бул."Македония" N57

Тел.: 0746 / 34561

Факс: 0746 / 30800 ;  0882 623103 

е-майл: rs_sandanski@abv.bg

 

 

Съдебен администратор                 ет.3 , стая 1                тел: 0746 / 34561

0882 623 103 

 

Гл.счетоводител                               ет.3, стая  5                тел. 0746 / 34594

                                                                                                 0877 505 016 

                                                                                                     

Служба "СИС"                                   ет.2 , стая 7                тел: 0746 / 34570

 

Служба"Деловодство"                     ет.2 , стая 5                тел: 0746 / 34560

      0888 897776

 

Служба"Архив"                                 ет.2 , стая 1                тел: 0746 / 34568

 

Бюро"Съдимост"                              ет.1                             тел: 0746 / 34574

 

Служба по вписванията                   ет.2 , стая 9                тел: 0746 / 30234

 

Регистратура                  партер                        тел: 0746 / 34590