Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

  Контакти

 

 

Адрес: гр. Сандански, бул."Македония" N57

Тел.: 0746 / 34561

Факс: 0746 / 30900 ;  0882 623103

е-майл: rs_sandanski@abv.bg  ;  sandanski-rs@justice.bg

 

 

Съдебен администратор       ет.3 , стая 1                тел: 0746 / 34561

        0882 623 103

 

Гл.счетоводител                    ет.3, стая  5                тел. 0746 / 34594

0877 505 016

 

Служба "СИС"                       ет.2 , стая 7                тел: 0746 / 34570

 

Служба"Деловодство"            ет.2 , стая 5                тел: 0746 / 34560

 

Служба"Архив"                      ет.2 , стая 1                тел: 0746 / 34568

 

Бюро"Съдимост"                    ет.1                            тел: 0746 / 34574

 

Служба по вписванията         ет.2 , стая 9                тел: 0746 / 30234

 

Регистратура                         партер                         тел: 0746 / 34590 

     факс: 0746 / 30900

      0888 897776 

  

Приемен ден на Административен ръководител - председател в петък от 9.00 до 16.00 ч.