Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

 

 Декларации по чл.12, т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на  интереси 

 

 

 

.Doc

Председател на РС - гр.Сандански

Николинка Бузова

.Doc

Администрация

Служители 

 

 

 

 РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

- ежегодна

- при встъпване в длъжност