Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

     РС - гр.Сандански е правоприемник на Мелнишкото мирово съдилище, създаден през месец септември 1913г., със седалище гр.Мелник. Съгласно тогавашния Закона за устройство на съдилищата, Мелнишкият съд е бил едноличен, оглавяван от един съдия, който е бил подпомаган от скромна администрация. Любопитен обаче е фактът, че със заповед № 703 на Министъра на правосъдието от 23.10.1913г. в Мелнишкото мирово съдилище е бил назначен преводачът Тодор Иванов Икономов, от с.Каракьой, Неврокопско (гр.Гоце Делчев), с месечно възнаграждение от 150 лв. Към онзи момент Мелнишкото мирово съдилище, обслужвал днешните територии на Общините гр.Сандански, с.Струмяни и гр.Кресна, е попадал в съдебния район на ОС - гр.Струмица (днес намиращ се на територията на Р. Македония).

     По неизвестни причини, през 1919г. съдебното учреждение е било преместено в село Свети Врач, но официално седалището на Мелнишкото мирово съдилище е променено едва на 01.08.1925г., като е изменено и наименованието на съда в Свети Врачко мирово съдилище. След промени в административно-териториалното делене на страната през 1934г., настъпила промяна и в наименованието на съда - Свети Врачки околийски съд. С това наименование съдът е функционирал до 1952г., като през 1949г. името на града е променено от Свети Врач на Сандански. В периода от 1952г. до 1971г. съдът е функционирал с наименование Народен съд, а от 1971г. до момента - Районен съд.