Съдии в Районен съд - гр. Сандански

 

» Николинка Бузова - Председател - 0746 30500, 0746 34562 , 0877 505015 ;  факс : 0746 / 30 800

» Росица Калугерова - районен съдия

» Бисерка Бакалова - районен съдия

» Рая Манолева - районен съдия

» Стойка Янева-Мирчева - районен съдия

 

» Катя Сукалинска - районен съдия

 

» Иван Филчев - районен съдия

 

» Димитър Узунов - районен съдия 

 

» Огнян Малчев - държавен съдебен изпълнител

» Атанас Аврамов - съдия по вписванията