Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

Открита конкурсна процедура за заемане длъжността  "Призовкар" в РС - гр.Сандански - 1 щатна бройка

(Публикувано във в-к"Струма" на 19.03.2019 г.) 

 

Обява

Длъжностна характеристика

Заповед No 155 на Административния ръководител - Председател на РС-Сандански

Приложение 1

Приложение 2

 Приложение 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Открита конкурсна процедура за заемане длъжността " Съдебен секретар" в РС-гр.Сандански - 1 щатна бройка (Публикувано във в-к"Струма" на 12.10.2016 г.

 

Обява

Заявление и декларации

Длъжностна характеристика

Заповед No 512 на Административния ръководител - Председател на РС-Сандански 

Протокол 1

Протокол 2 

Протокол 3

Протокол 4 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открита конкурсна процедура за заемане длъжността " Съдебен деловодител" в РС-гр.Сандански - 1 щатна бройка (Публикувано във в-к"Струма" на 19.09.2016 г.)

 

Обява

Заявление и декларации

Длъжностна характеристика

 Протокол 1

 Протокол 2 

 Протокол 3

Протокол 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Открита конкурсна процедура за заемане длъжността "Призовкар" в РС-гр.Сандански  -  1 щатна бройка

 

Обява

Заявление и декларации

Длъжностна характеристика

 

Заповед No 459 на Административния ръководител - Председател на РС-Сандански 

 

Протокол No 1

 Протокол No 2 

Списък на допуснати кандидати за заемане длъжността "Призовкар" при РС-Сандански

Заповед No 467 на Административния ръководител - Председател на РС-Сандански

Протокол No 3

Протокол No 4 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Открита конкурсна процедура за заемане длъжността "съдебен секретар" в РС-гр.Сандански  -  3 щатни бройки

 

Обява

Заявление и декларации

Длъжностна характеристика 

Протокол No 1

Протокол No 2

Списък на допуснати кандидати за заемане длъжността "Съдебен секретар" при РС- Сандански

Списък на недопуснати кандидати за заемане длъжността "Съдебен секретар" при РС - Сандански

Заповед No 208 на Административния ръководител - Председател на РС-Сандански 

Заповед No 253 на Административния ръководител - Председател на РС-Сандански 

 

Протокол No 3 

 Протокол No 4

 

 Заповед No 264 на Административния ръководител - Председател на РС-Сандански

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Открита конкурсна процедура за заемане длъжността "Младши специалист-счетоводител" в РС-гр.Сандански - 1 щатна бройка

 

 

Обява

Заявление и декларации

Длъжностна характеристика 

Протокол No 1

Протокол No 2 

Протокол No3

Протокол No 4 

Заповед No 624 на Административния ръководител - Председател на РС - Сандански 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Открита конкурсна процедура за заемане длъжността "Главен счетоводител" в РС-гр.Сандански - 1 щатна бройка

 

Обява

Заявление и Декларации

Длъжностна характеристика 

 

Протокол No 1

Протокол No 2 

Протокол No 3 

Протокол No 4 

Заповед No 605 на Административния ръководител - Председател на РС - Сандански 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Открита конкурсна процедура за заемане длъжността "съдебен секретар" в РС-гр.Сандански  -  1 щатна бройкa

 

 Обява

Заявление и Декларации

Длъжностна характеристика

 

 

 Списък на допуснати кандидати за заемане длъжността "Съдебен секретар" при РС-Сандански

Списък на недопуснати кандидати за заемане длъжността "Съдебен секретар" при РС-Сандански

 

Протокол No 1 - за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Съдебен секретар" при РС-Сандански

 

Протокол No 3 - от заседание на комисия за конкурса за длъжността "съдебен секретар"при РС-Сандански

 

Заповед No 164 на Административния ръководител - председател на РС - Сандански