Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

Открита конкурсна процедура за заемане длъжността  "Призовкар" в РС - гр.Сандански - 1 щатна бройка

(Публикувано във в-к"Струма" на 19.03.2019 г.) 

 

Обява

Длъжностна характеристика

Заповед No 155 на Административния ръководител - Председател на РС-Сандански

Приложение 1

Приложение 2

 Приложение 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Съобщение за поверителност на личните данни 

 Протокол 1

Списък на участниците, подали заявление за участие в конкурса

Протокол 2 

Протокол 3

Протокол 4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------