Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

 

                   У  К  А  З  А  Н  И  Я

към потребителите за начина на достъп до публикуваните                  съдебни актове на интернетстраницата на РС-гр.Сандански

 

В лявото меню на сайта са създадени три бутона: бутон "съдебни актове",бутон "граждански дела" и бутон "наказателни дела".

При натискане на бутон "съдебни актове" се появяват  публикуваните актове и от двата вида дела - граждански и наказателни.

При натискане на бутон "граждански дела" се появяват   публикуваните актове само по граждански дела.

При натискане на бутон "наказателни дела" се появяват   публикуваните актове по административни и наказателни дела.

Според вида на делото,което Ви интересува,следва да натиснете съответният бутон.Например,ако търсите съдебен акт,постановен по гражданско дело,следва да натиснете бутон "граждански дела".

При натискане на някой от посочените по-горе бутони,ще се отвори модул за публикуваните съдебни актове и за търсене на публикувани актове.Те са подредени в таблица по реда на публикуването им.Например на първа позиция в таблицата фигурира съдебният акт,който е току-що публикуван.Разглеждането на съдебния акт се осъществява,като се натисне върху надпис "doc",стоящ в първата колона на таблицата.

В случай,че желаете да намерите конкретно дело е необходимо да въведете в двете редактируеми полета,намиращи се над таблицата, номера и годината на делото,след което натиснете бутон "търси".

За да проследите хронологията на конкретно дело и заключителните актове по него /ако са постановени към текущата дата/ , използвайте бутон "Движение по дело". От отвореното подменю натискате върху "Справка за движение по дело".Ще се отвори нов прозорец, където се попълват посочените реквизити и се натиска бутона "Търси"