Списък на прокурорите и служителите от Районна прокуратура гр. Сандански

 

 

трите имена

длъжност

телефон

1.

Николай Владимиров Захманов

Административен ръководител-районен прокурор

0746/3 06 60

2.

Жана Иванова Захова

Заместник районен прокурор

0746/3 09 90

3.

Иван Ангелов Калоянов

Прокурор

0746/3 51 55

4.

Елена Серафимова Гоцева

Прокурор

 0746/3 20 76

5.

Наталия Илиева Бакърджиева

Административен секретар

0746/3 07 70

6.

Севделина Георгиева Мешкова

Съдебен секретар

0746/3 07 70

7.

Мария Наскова Янчева

 Съдебен деловодител

0746/3 07 70

8.

Катя Стоянова Анастасова

 Съдебен деловодител

0746/3 07 70

9.

Христина Атанасова Събева

Компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции

0746/3 07 70