П Р А В И Л А

                          за разпределение на дела в  РС-гр.Сандански

 

 

1.Вътрешни правила за случайно разпределение на делата при Районен съд-гр.Сандански

 

2.Правила за разпределение на делата при Районен съд-гр.Сандански за времето на отсъствие на съдия-докладчик приети на 25.02.2016 г. 

 

3. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата при Районен съд-гр.Сандански приети на 03.11.2017 г.