Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

 

        От 26.01.2009 г. всички постановени съдебни актове от Районен съд - гр.Сандански , се публикуват на Интернет страницата .

 

 

 

 Ден на отворените врати за граждани и журналисти в Съдебна палата - Сандански

 

Районен  съд - Сандански съвместно с РП - Сандански и Адвокатска колегия - гр.Благоевград, във връзка с инициативатаДен на отворените врати" посрещна ученици от столично  училище Deutsche Schule Sofia/  гр.София. В инициативата взеха участие Административния ръководител - председател на РС- Сандански - Николинка Бузова, младши прокурор Теодора Тодорова и адв. Нели Захариева. Съдия Бузова приветства учениците,  след което ги покани в съдебната зала, където децата участваха  в интерактивен процес, свързан с държане на наркотици.

Съдебният процеспостепенно  премина  в дискусия, по време на която децата непрекъснато задаваха въпроси на магистратите, които  споделиха техния опит от реални казуси.

В заключение на инициативата всеки от учениците получи сертификат за участие в интерактивния съдебен процес. УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ,


Районен съд - гр. Сандански

обявява 16 април 2018 г. за Ден на отворени врати

по повод 16 АПРИЛ - ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА.

В Деня на отворените врати, граждани и журналисти могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби, съдебните зали и да присъстват в съдебно заседание по граждански или наказателен процес.

В 10.00ч. председателят на Районен съд - гр. Сандански ще проведе среща с ученици от училища в града, в рамките на която ще ги запознае с работата на магистратите, с Конституцията на РБългария, със Закона за закрила на детето, както и с основни акценти от Хартата за правата на човека.
Щ
е се организира публично разпределение на съдебните дела в присъствието на граждани и журналисти.
Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 10.00 до 15.00 часа, като на тяхно разположение ще бъдат редица информационни материали и брошури за работата на съда и предлаганите административни съдебни услуги и процедури в тяхно улеснение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - Сандански  - Николинка Бузова

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ден на отворените врати за граждани и журналисти в Съдебна палата - СанданскиУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ,


Районен съд - гр. Сандански

обявява 15 април 2016 г. за Ден на отворени врати

по повод 16 АПРИЛ - ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА.

В Деня на отворените врати, граждани и журналисти могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби, съдебните зали и да присъстват в съдебно заседание по граждански или наказателен процес.

В 11.00 ч. председателят на Районен съд - гр. Сандански ще проведе среща с ученици от училища в града, в рамките на която ще ги запознае с работата на магистратите, с Конституцията на РБългария, със Закона за закрила на детето, както и с основни акценти от Хартата за правата на човека.
Ще се организира публично разпределение на съдебните дела в присъствието на граждани и журналисти.
Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 10.00 до 15.00 часа, като на тяхно разположение ще бъдат редица информационни материали и брошури за работата на съда и предлаганите административни съдебни услуги и процедури в тяхно улеснение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - Сандански  - Николинка Бузова 

 

 

 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,


 На 14.05.2015 г. от 13.00 да 17.00 часа
 и на 15.05.2015 г. телефонните услуги в Районен съд-гр. Сандански ще бъдат блокирани, поради промяна на телефонния оператор.

Предварително Ви благодаря за разбирането!


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - Сандански  - Николинка Бузова

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Ден на отворените врати за граждани и журналисти в Съдебна палата - СанданскиУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ,


Районен съд - гр. Сандански

обявява 16 април 2015 г. за Ден на отворени врати

по повод 16 АПРИЛ - ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА.

В Деня на отворените врати, граждани и журналисти могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби, съдебните зали и да присъстват в съдебно заседание по граждански или наказателен процес.

Председателят на Районен съд - гр. Сандански ще проведе среща с ученици от училища в града, в рамките на която ще ги запознае с работата на магистратите, с Конституцията на РБългария, със Закона за закрила на детето, както и с основни акценти от Хартата за правата на човека.
Ще се организира публично разпределение на съдебните дела в присъствието на граждани и журналисти.
Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 10.00 до 15.00 часа, като на тяхно разположение ще бъдат редица информационни материали и брошури за работата на съда и предлаганите административни съдебни услуги и процедури в тяхно улеснение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - Сандански  - Николинка Бузова

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                        Районен съд - гр. Сандански

обявява 20-24 октомври 2014 г. за Седмица на медиацията  

 

Медиацията е законоустановена процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице-медиатор подпомага спорещите страни за постигане на взаимноприемливо споразумение.
    Предмет на медиация могат да бъдат всички видове гражданскоправни спорове, в т.ч. семейни, облигационни, непозволено увреждане, трудови, търговски, застрахователни, административноправни спорове, както и спорове с наказателноправен-частен характер.


   В рамките на Седмицата на медиацията /20-24 октомври 2014 г./ граждани и журналисти могат да посетят Съдебната палата в гр. Сандански и да се запознаят отблизо с процедурата по медиация в рамките на работния ден от 10.00 ч. до 15.00 ч.

Ще се проведат срещи с правоспособни медиатори.
   В рамките на Седмицата по медиация в съдебно производство по граждански и НЧХ дела съдии от състава на РС-Сандански ще предлагат на страните в процеса възможност за провеждане на процедура по медиация. В случай, че страните изяват желание процедурата по медиация ще бъде осъществена безплатно /само в тази седмица/.

В процедурата по медиация спорещите страни ще бъдат подпомагани от медиатори от гр. Сандански, практикуващи адвокатска професия, както  и от медиатор-бивш съдия от Върховен касационен съд на РБ.

Медиаторите ще проведат срещи с ученици от училища в града, в рамките на които ще ги запознаят с характерните особености на процедурата по медиация, регламентирана със Закон за медиацията /обн., ДВ, бр. Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г., НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите, както и Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (ОВ, L 136/3 от 24 май 2008 г.).

В рамките на Седмицата на медиацията, на 24.10.2014 г. от 10.00 часа в зала 1 на Съдебната палата-гр. Сандански ще се проведе семинар на тема „Същност  и приложно поле на медиацията", с лектор Елиза Николова от Професионална асоциация на медиаторите в България. Поканени за участие в семинара са медиатори, адвокати и съдии.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - Сандански  - Николинка Бузова

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ден на отворените врати за граждани и журналисти в Съдебна палата - Сандански


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ,


Районен съд - гр. Сандански

обявява 16 април 2014 г. за Ден на отворени врати

по повод 16 АПРИЛ - ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА.

На 16.04.2014 г.  Районен съд-гр. Сандански проведе ден на отворените врати, по случай деня на българската Конституция. Ученици от 9 и 11 клас на ЗПГ "Климент Тимирязев" гр. Сандански, със своите ръководители, посетиха съдебната палата, където от Председателя на Районния съд, съвместно със Зам. Районния прокурор и двама адвокати от АК-гр. Благоевград, бяха запознати отблизо с Конституцията на РБългария, със Закона за закрила на детето, с дейността на съда, прокуратурата и адвокатурата.

Учениците Димитрина Попова /съдия/, Жоро Маникатов /съдия/, Андон Костов /прокурор/, Ваня Симова /адвокат/ и Мариела Цекова /съдебен секретар/, участвуваха в инпровизиран процес по наказателно дело за шофиране в пияно състояние. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - Сандански  - Николинка Бузова

Снимки : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------