Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

 

        От 26.01.2009 г. всички постановени съдебни актове от Районен съд - гр.Сандански , се публикуват на Интернет страницата .

 

 

Ден на отворените врати за граждани и журналисти в Съдебна палата - Сандански


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ,


Районен съд - гр. Сандански

обявява 16 април 2019 г. за Ден на отворени врати

по повод 16 АПРИЛ - ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА.

В Деня на отворените врати, граждани и журналисти могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби, съдебните зали и да присъстват в съдебно заседание по граждански или наказателен процес.

В 11.00ч. председателят на Районен съд - гр. Сандански ще проведе среща с ученици от училища в града, в рамките на която ще ги запознае с работата на магистратите, с Конституцията на РБългария, със Закона за закрила на детето, както и с основни акценти от Хартата за правата на човека.
Ще се организира публично разпределение на съдебните дела в присъствието на граждани и журналисти.
Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 10.00 до 15.00 часа, като на тяхно разположение ще бъдат редица информационни материали и брошури за работата на съда и предлаганите административни съдебни услуги и процедури в тяхно улеснение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - Сандански  - Николинка Бузова 

 

 

 

 

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол No 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема "Откровено за съдебната власт" и одобри регламент за провеждането му.

Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел "Пресцентър" - подраздел "Дни на отворените врати"