Списък на съдебните заседатели при РС-Сандански

 

 

 

 

No по ред

Съдебен заседател

1

Елица Кирилова Бъчварова

2

Мариана Вангелова Костадинова

3

Людмила Димитрова Везенкова

4

Методи Росенов Димов

5

Стойка Делчева Чапразова-Стойкова

6

Поля Дакова Петрова

7

Светла Андреева Граматикова

8

Веселин Георгиев Младенов

9

Димитър Валериев Николов

10

Мая Василева Чучукова-Драмжиева

11

Валентина Кирилова Костадинова

12

Величка Йорданова Лазарова

13

Галина Николаева Граматикова

14

Георги Димитров Неделков

15

Евелина Лазарова Филипова

16

Борислава Николова Влахова

17

Мими Иванова Алексиева

18

Красимира Бориславова Николова-Лазарска

19

Невена Николаева Атанасова

20

Снежана Костадинова Ибришимова-Яновска

21

Вангелия Спасова Дзимбова

22

Веска Кирилова Василева

23

Костадин Иванов Ризов